Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Het tweetrapstestament (ook wel Radar-testament genoemd) is een testamentsoort die voornamelijk wordt gebruikt om de heffing van erfbelasting over de erfenis uit te stellen tot het moment dat partners beiden overleden zijn. Met dit testament wordt voorkomen dat de langstlevende partner erfbelasting moet betalen. Het gaat hier om een situatie van partners met kinderen. Het tweetrapstestament is een soort langstlevende testament.

In het tweetrapstestament wordt de langstlevende partner tot enig erfgenaam benoemd. De kinderen zijn bij het eerste overlijden dan nog geen erfgenaam van de eerst-stervende partner. De gehele nalatenschap komt toe aan de langstlevende partner.

 

Het voordeel hiervan is dat alles in eerste instantie wordt geërfd door de langstlevende partner met een grote vrijstelling voor de erfbelasting (€ 638.089,- in 2017).

Als de waarde van de erfenis (dus de helft van de huwelijksgoederengemeenschap) minder is dan € 638.089,- hoeft er met dit testament geen erfbelasting betaald te worden. Dit kan in sommige situaties financiële problemen voorkomen. Bijvoorbeeld als uw erfenis voornamelijk bestaat uit de waarde van uw woning. Zonder tweetrapstestament kan het mogelijk zijn dat de langstlevende partner het huis moet verkopen om de erfbelasting van de kinderen te kunnen betalen.

Een van de nadelen van het tweetrapstestament is dat er uiteindelijk soms meer erfbelasting (door de kinderen) betaald moet worden. Vooral in de situatie dat partners elkaar heel lang overleven.

 

Het is dus geen erfbelasting-besparend testament maar het zorgt voor uitstel van betaling van de erfbelasting. De langstlevende partner betaalt hierdoor geen erfbelasting maar de kinderen uiteindelijk wel. Een testament opstellen in de vorm van een tweetrapstestament is niet duurder dan een normaal langstlevende testament. De kosten testament hangen af van wat er precies voor u geregeld moet worden.

Met een testament regelt u de zaken na uw overlijden. Om ook tijdens uw leven uw zaken goed te regelen als u wat overkomt maakt u een levenstestament. Zie hiervoor het infosheet “levenstestament”.

testament