Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Het is mogelijk om te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan zijn als ouders geen contanten hebben (het vermogen zit bijvoorbeeld in het huis of in het bedrijf) of wanneer zij graag nog de beschikking willen houden over hun vermogen omdat zij hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen houden. Zo'n schenking op papier gaat in de vorm van schuldigerkenning uit vrijgevigheid door de ouder(s) van een geldsom aan hun kind(eren) die pas opeisbaar is bij overlijden van de schenker(s). Omgekeerd verkrijgen de kinderen een niet-opeisbare vordering op hun ouders.

Bij overlijden van een van de ouders of bij overlijden van de laatste kan de 'schuld op papier' in mindering komen op het saldo van de nalatenschap. Door de schuldigerkenning over een reeks van jaren te spreiden kunnen besparingen van te heffen erfbelasting worden gerealiseerd.

De fiscus beschouwt de schenking als reëel, maar er is een aantal spelregels waaraan u zich moet houden.

 

Regels die de fiscus stelt:

De schuldigerkenning moet vast liggen in een notariële akte. Schuldigerkenningen bij onderhandse akte zijn niet rechtsgeldig en kunnen daardoor niet in mindering worden gebracht op de nalatenschap;

Er zal door de ouders over de schuld aan hun kinderen daadwerkelijk jaarlijks een zakelijke rente moeten worden vergoed. Op dit moment bedraagt die rente (wettelijk) 6% per jaar.

Over de rente is door de kinderen geen inkomstenbelasting verschuldigd. Evenmin is deze bij de ouders aftrekbaar. Wel wordt bij de kinderen inkomstenbelasting geheven over het zogenaamde "fictief rendement" van hun vermogen. Het vermogen bestaat uit bezittingen, verminderd met de schulden. De vordering van de kinderen op hun ouders wordt bij de bezittingen meegeteld, evenals de ontvangen rente. Het vermogen wordt vervolgens -fiscaal - geacht 1,63% rendement op te leveren. Over dit percentage wordt 30% inkomstenbelasting geheven, de zogenaamde "vermogensrendementsheffing" (Box 3). U betaalt alleen vermogensrendementsheffing over het eigen vermogen boven de heffingsvrije grens. In 2017 ligt deze grens op 25.000 euro (50.000 voor fiscale partners). Over uw eigen vermogen dat hoger is dan deze heffingsvrije grens, betaalt u dus belasting. Hebt u uitstaande schulden? Dan mag u het bedrag boven de 3.000 euro (6.000 euro voor fiscale partners) van uw eigen vermogen aftrekken.

notaris weggemans schenken