Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Geregistreerd partnerschap is een samenlevingsvorm waarbij beide partners rechten en plichten ten opzichte van elkaar hebben. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om beëindigd worden.

Voorwaarden geregistreerd partnerschap.

Om geregistreerd partnerschap te sluiten zijn er aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Beide partners mogen niet al met iemand anders zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap hebben.
  • Indien partners familie van elkaar zijn, mogen zij geen geregistreerd partnerschap sluiten. Dit geldt voor ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.
  • Indien een van de partners onder curatele staat is toestemming vereist van de curator of de kantonrechter.

Rechten en plichten

Volgens de wet hebben partners bij geregistreerd partnerschap automatisch rechten en plichten tegenover elkaar en ten opzichte van de buitenwereld. Hieronder een opsomming welke rechten en plichten gelden bij geregistreerd partnerschap:

  • De achternaam van de partner mag gebruikt worden, dit geldt echter niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort en rijbewijs).
  • De partner hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen de geregistreerde partner (verschoningsrecht).
  • Bij bepaalde verrichtingen of beslissingen is toestemming vereist van de partner. Een voorbeeld hiervan is het kopen of verkopen van een huis. In geval van schulden bent u beide verantwoordelijk.
  • Beide partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Elke partner is verplicht elkaar in het levensonderhoud te voorzien.
  • Geregistreerde partners zijn elkaar wettelijke erfgenaam. Echter kan in het testament anders bepaald worden.
  • Middels geregistreerd partnerschap worden rechten voor ouderdomspensioen en in vele regelingen ook voor nabestaandenpensioen. 

notaris weggemans gereg partner