Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Wat is beneficiaire aanvaarding?

Door beneficiair te aanvaarden wordt een erfgenaam niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een van de erfgenamen de erfenis beneficiair heeft aanvaard, moet de erfenis volgens de formele regels uit de wet met betrokkenheid van de rechter worden afgewikkeld. Dit wordt vereffening genoemd. De vereffening lijkt op de afwikkeling van een faillissement en is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle schuldeisers van de erfenis worden betaald. De bezittingen van de erfenis worden verkocht en uit de opbrengst worden de schulden betaald. Zijn er meer schulden dan geld, dan moeten de schuldeisers samen het geld delen dat er is. Is er meer geld dan schulden, dan krijgen de erfgenamen wat overblijft na het betalen van de schulden.

 

Vereffening

De vereffening wordt in principe door de erfgenamen samen gedaan. Hieronder staat in vijf stappen wat je moet doen bij vereffening:

1. Een boedelbeschrijving maken: Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Per bezitting wordt de waarde vermeld en bij de schulden de hoogte van het verschuldigde bedrag. Als u bij het maken van de boedelbeschrijving erachter komt dat de erfenis meer schulden dan bezittingen heeft, moet u dit direct per brief aan de kantonrechter melden.

2. De boedelbeschrijving ter inzage leggen: Als de boedelbeschrijving klaar is en alle erfgenamen een handtekening als akkoord hebben gezet, moet deze boedelbeschrijving naar de rechtbank (griffie kanton) van de laatste woonplaats van de overledene worden gestuurd.

3. De bekende schuldeisers een brief sturen: U moet alle bekende schuldeisers een brief sturen waarin u aangeeft dat de erfenis beneficiair is aanvaard en vraagt of zij het bedrag dat de overledene schuldig is schriftelijk (en met bewijsstukken) willen indienen.

4. Het verkopen van bezittingen … als dat nodig is om de schulden te betalen: Alleen als op de bankrekening(en) van de overledene niet genoeg geld staat om alle schulden van de erfenis te betalen, mag u de bezittingen van de overledene verkopen. De verkoopopbrengst wordt gebruikt om de schulden te betalen. Als de verkoopopbrengst niet genoeg is om de schulden te betalen, dan kunt u beter niet aan stap 5 beginnen. U kunt dan het beste contact met ons notariskantoor opnemen. Het is namelijk belangrijk dat de schuldeisers worden betaald in een volgorde die in de wet is vastgelegd. Aan de kantonrechter moet direct per brief worden gemeld dat niet alle schulden betaald kunnen worden.

5. De schuldeisers betalen: Als er (eventueel na de verkoop van bezittingen) genoeg geld is om alle schuldeisers te betalen, kunt u alle schuldeisers gaan betalen. Als er nog geld over is alle schulden zijn betaald, kan dit worden verdeeld onder de erfgenamen.

 

Moet ik altijd vereffenen na beneficiaire aanvaarding?

De formele regels van vereffening hoeven niet in alle gevallen te worden gevolgd. De notaris kan u informeren in welke gevallen deze regels wel en in welke gevallen deze regels niet of niet allemaal hoeven te worden gevolgd.

 

Hoe kan ik beneficiair aanvaarden?

Een erfgenaam kan de erfenis beneficiair aanvaarden door een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te leggen bij de rechtbank. Dit kunt u ook via de notaris regelen. De rechtbank maakt een akte van beneficiaire aanvaarding op. De rechtbank brengt hiervoor griffierechten in rekening (€ 122,00 in 2017).

Let op: beneficiair aanvaarden is niet meer mogelijk als u zich als erfgenaam hebt gedragen, door bijvoorbeeld bezittingen van de overledene te verkopen, nota’s van de overledene te betalen of (een deel van) de erfenis te verdelen. De wet bepaalt dat u door dit soort gedragingen de erfenis ‘stilzwijgend’ accepteert.  

notaris weggemans aanvaarden erfenis