Hulp bij toegankelijkheid

Familierecht

notaris weggemans logo

Erfbelasting / Schenkbelasting 2023

Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt, hangt af van uw relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis.

In de tabel ziet u welk tarief voor u van toepassing is.

Tarieven 2023

Tariefgroep

Waarde verkrijging

erfbelastingpercentage

1.

Partners en kinderen

€ 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-

10%
20%

1a.

Kleinkinderen

€ 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-

18%
36%

2.

Overig

€ 0,- tot € 138.642,-
meer dan € 138.642,-

30%
40%

 

Vrijstellingen erfbelasting 2023

U betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. 

Deze vrijstelling gaat eerst van uw verkrijging af.

Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

In de tabel ziet u welke vrijstelling voor u van toepassing is.

De vrijstelling voor ondernemingsvermogen is in 2023 € 1.205.871,-

 

Relatie tot overledene

vrijstelling 2023

Partner (echtgenoot / geregistreerd partner / samenwoner met notarieel contract)

€ 723.526,-

kinderen

€  22.918,-

kleinkinderen

€ 22.918,-

bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 68.740,-

Ouders *

€ 54.270,-

Alle overige personen

€ 2.418,-

ANBI's en SBBI's

volledig vrijgesteld


*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  54.270,-.
Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  54.270,-.

 

Vrijstellingen schenkbelasting 2023

Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag.

Jaarlijkse schenking 2023

Vrijstelling schenkbelasting

(pleeg) kind

€ 6.035,-

kleinkind

€ 2.418,-

overig

€ 2.418,-

ANBI's en SBBI's

volledige vrijstelling

Een vrijstelling geldt per ontvanger. U mag dus aan meerdere personen belastingvrij schenken.

De vrijstellingen gelden per kalenderjaar.

Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening als één verkrijger gezien.

U behaalt dus geen voordeel door aan uw zoon en uw schoondochter beiden apart te schenken.

 

Vrijstelling voor schenkingen (aan kinderen)

Eenmalige schenking 2023

Vrijstelling algemeen doel

Kind 18 t/m 39 jaar

€ 27.231,-

Verhoging kind ivm studie

Verhoging kind ivm eigen woning

€  60.298,-

€  28.947,-

Let op: voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.

 

Vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie.

Belasting besparen kan door een goed testament waarbij u zoveel mogelijk vrijstellingen benut.

Als u kleinkinderen hebt, dan kunt u door een eenvoudige aanpassing in uw testament tussen de € 2.000 en € 4.000  per kleinkind aan erfbelasting besparen.

Een andere manier is door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Aangifte erfbelasting

Ontvangt u een hogere erfenis dan uw vrijstelling of zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden? Dan moet u een aangifte erfbelasting indienen.

U moet aangifte doen binnen 8 maanden na het overlijden.

Krijgt u een uitnodiging om aangifte erfbelasting te doen, dan moet u deze altijd invullen dus ook in de situatie dat u tot de conclusie komt dat u geen erfbelasting verschuldigd bent.

De fiscus berekent 4% belastingrente over een aanslag erfbelasting als:

  • de aangifte erfbelasting later binnen is dan de datum die in de aangiftebrief staat. Deze inleverdatum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum, behalve als er sprake is van een bijzondere situatie.
  • de aangifte erfbelasting niet juist of onvolledig is
  • de fiscus bij de definitieve aanslag afwijkt van de ingediende aangifte erfbelasting.